top of page

Kruidbar

Pan’s Kruidbar

Rekkemsestraat 115, 8510 Marke, België

annelies@kruidbar.be

0587.984.108

BTW BE 0587.984.108

 

Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van Kruidbar, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Rekkemsestraat 115,8510 Marke, België (BTW BE 0587.984.108); biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kruidbar moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kruidbar aanvaard zijn.

 

Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en steeds inclusief BTW. Alle andere verplichte door de klant te dragen taksen of belastingen of verzendkosten worden vermeld bij het winkelmandje.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kruidbar niet. Kruidbar is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kruidbar is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kruidbar. Kruidbar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 

Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

  • via kredietkaart

  • via bankkaart

  • via bancontact

  • via overschrijving op rekeningnummer BE35 7360 2014 4237

Kruidbar is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De pakjes worden verzonden op dinsdag en vrijdag. We rekenen op een leveringstermijn van 2 tot 3 dagen. De standaardprijs van een verzending bedraagt €5,95. Indien het een grotere verzending betreft, zal deze duurder zijn. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld alvorens de verzending plaatsvindt.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in Belgie.

 

De leveringen gebeuren door Bpost.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Kruidbar.

 

Het risico op verlies of beschadiging gaat over naar de klant van zodra hij/zij (of een door hem/haar aangewezen derde partij - die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant exclusieve eigendom van Kruidbar.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kruidbar te wijzen; bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kruidbar.

 

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Kruidbar (Rekkemsestraat 115, 8510 Marke, België – annelies@kruidbar.be) met een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping - maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De klant moet de goederen onverwijld - in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat hij/zij beslist heeft de overeenkomst te herroepen en dat aan Kruidbar meedeelde - terugzenden of overhandigen aan Kruidbar (Rekkemsestraat 115, Marke, 8560). De klant is op tijd als hij/zij de goederen terugstuurt, voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde is verminderd, heeft Kruidbar het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering deze heeft aangebracht. Het gevolg zijn van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Kruidbar alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen - inclusief de standaard leveringskosten - aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kruidbar op de hoogte is gesteld van de beslissing   om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Kruidbar wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij/zij de goederen heeft teruggezonden - naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de klant zijn/haar keuze wat een andere leveringswijze betreft - dan de door Kruidbar geboden goedkoopste standaard levering, worden niet terugbetaald.

 

 

Kruidbar betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht - tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Hoe dan ook zal de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • dienstenovereenkomsten waarvan de volledige uitvoering heeft plaatsgevonden, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, mits de klant heeft erkend dat hij/zij het herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;

  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden door redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  • de levering van goederen die na de levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

 

Klantendienst

 

De klantendienst van Kruidbar is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 880 714, via e-mail op kim@kruidbar.be of per post op het volgende adres Rekkemsestraat 115, 8510 Marke. Eventuele klachten kunnen hiernaar gericht worden.

 

 

Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, zijnde Kruidbar; respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Kruidbar (Rekkemsestraat 115, 8510, Marke – Kim@kruidbar.be).

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen; Kruidbar heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Kruidbar houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen zien welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden - maar deze zijn anoniem.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kan u ons altijd contacteren.
(Kruidbar, Rekkemsestraat 115, 8510, Marke - kim@kruidbar.be)

 

Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt, wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren - een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die het doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken voor de site heeft gekozen; ook vooraf ingevulde formulieren met data van de gebruiker, tijdens vorige bezoeken.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden; bijvoorbeeld van een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Cookies van Facebook of Google Analytics bijvoorbeeld; voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy - die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd; dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Eender wanneer Kruidbar het nalaat om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal dit nooit aanzien worden als een verzaking van de bepaling en wordt de geldigheid van deze rechten nooit aangetast.

 

Wijziging voorwaarden

 

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kruidbar. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

Bewijs

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Kruidbar heeft het reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

 

Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

bottom of page